TextureType

TextureType enumeration

Typen avITextureUnit

public enum TextureType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Texture1D 0 1-dimensionell textur
Texture2D 1 2-dimensionell textur
Texture3D 2 3-dimensionell textur
CubeMap 3 Kubkartans struktur innehåller 6 2d textures
Array2D 4 Flera uppsättningar 2d-texturer

Se även