AlphaSource

AlphaSource enumeration

Definierar om texturen innehåller alfakanalen.

public enum AlphaSource

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
None0Ingen alfa är definierad i texture
PixelAlpha1Alfa definieras av pixelns alfakanal
FixedValue2Alfa är ett fast värde som definieras avAlpha

Se även