LambertMaterial

LambertMaterial class

Material för lambert shading model

public class LambertMaterial : Material

Konstruktörer

namnBeskrivning
LambertMaterial()Initierar en ny instans avLambertMaterial class.
LambertMaterial(string)Initierar en ny instans avLambertMaterial class.

Egenskaper

namnBeskrivning
AmbientColor { get; set; }Hämtar eller ställer in den omgivande färgen
DiffuseColor { get; set; }Får eller ställer in den diffusa färgen
EmissiveColor { get; set; }Hämtar eller ställer in emissionsfärgen
virtual Name { get; set; }Hämtar eller ställer in namnet.
Properties { get; }Hämtar samlingen av alla egenskaper.
Transparency { get; set; }Hämtar eller ställer in transparensfaktorn. Faktorn bör variera mellan 0(0%, helt ogenomskinlig) och 1(100%, helt transparent) Alla ogiltiga faktorvärden kommer att klämmas.
TransparentColor { get; set; }Hämtar eller ställer in den transparenta färgen.

Metoder

namnBeskrivning
FindProperty(string)Hittar egenskapen. Det kan vara en dynamisk egenskap (Skapad av CreateDynamicProperty/SetProperty) eller inbyggd egenskap (identifierad med dess namn)
GetEnumerator()Får enumeratorn att räkna upp interna texturluckor.
GetProperty(string)Få värdet av specificerad egenskap
GetTexture(string)Får texturen från den angivna luckan, det kan vara materialets egenskapsnamn eller shaders parameter name
RemoveProperty(Property)Tar bort en dynamisk egenskap.
RemoveProperty(string)Ta bort den angivna egenskapen identifierad av name
SetProperty(string, object)Anger värdet för specificerad egenskap
SetTexture(string, TextureBase)Ställer in texturen på specificerad slot
override ToString()Formaterar objekt till string

Se även