AmbientColor

LambertMaterial.AmbientColor property

Hämtar eller ställer in den omgivande färgen

public Vector3 AmbientColor { get; set; }

Fastighetsvärde

Omgivningen.

Se även