GetEnumerator

Material.GetEnumerator method

Får enumeratorn att räkna upp interna texturluckor.

public IEnumerator<TextureSlot> GetEnumerator()

Se även