MapAmbient

Material.MapAmbient field

Används iSetTexture för att tilldela en omgivande texturmappning.

public const string MapAmbient;

Se även