MapDiffuse

Material.MapDiffuse field

Används iSetTexture för att tilldela en diffus texturmappning.

public const string MapDiffuse;

Se även