MapSpecular

Material.MapSpecular field

Används iSetTexture för att tilldela en spegelstrukturmappning.

public const string MapSpecular;

Se även