ReflectionColor

PhongMaterial.ReflectionColor property

Får eller ställer in reflektionsfärgen.

public Vector3 ReflectionColor { get; set; }

Fastighetsvärde

Reflexionen.

Se även