ReflectionFactor

PhongMaterial.ReflectionFactor property

Får eller ställer in dämpningen av reflektionsfärgen.

public double ReflectionFactor { get; set; }

Fastighetsvärde

Reflexionsfaktorn.

Se även