Shininess

PhongMaterial.Shininess property

Får eller ställer in glansen, detta styr den spegelbildas storlek. Formeln för spegel: SpecularColor * SpecularFactor * (N prick H) ^ Shininess

public double Shininess { get; set; }

Fastighetsvärde

Glansen.

Se även