SpecularColor

PhongMaterial.SpecularColor property

Hämtar eller ställer in spegelfärgen.

public Vector3 SpecularColor { get; set; }

Se även