ShaderTechnique

ShaderTechnique class

En shader-teknik representerar en konkret renderingsimplementering.

public class ShaderTechnique

Konstruktörer

namnBeskrivning
ShaderTechnique()Initierar en ny instans avShaderTechnique class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Description { get; set; }Hämtar eller ställer in beskrivningen av denna teknik
RenderAPI { get; set; }Hämtar eller ställer in renderings-API:et som används av denna teknik
RenderAPIVersion { get; set; }Hämtar eller ställer in versionen av renderings-API:et.
ShaderContent { get; set; }Hämtar eller ställer in innehållet i ett inbäddat shader-skript. Det kan vara HLSL/GLSL shader-källfil.
ShaderEntry { get; set; }Hämtar eller ställer in ingångspunkten för skuggningen, vissa skuggningar som HLSL kan ha anpassade skuggningsposter.
ShaderFile { get; set; }Hämtar eller ställer in filnamnet för den externa shader-filen.
ShaderLanguage { get; set; }Hämtar eller ställer in skuggningsspråket som används av denna teknik.
ShaderParameters { get; }Hämtar definitionen av shader-parametern. Nyckeln är namnet på den dynamiska egenskapen och värde är shader-parameterns namn som egenskapen är kopplad till.
ShaderVersion { get; set; }Hämtar eller ställer in shaderversionen som används av denna teknik.

Metoder

namnBeskrivning
AddBinding(string, string)Binder den dynamiska egenskapen till shader parameter

Se även