Content

Texture.Content property

Hämtar eller ställer in det binära innehållet i texturen. Det inbäddade texturinnehållet är valfritt, användaren bör ladda textur från extern fil om detta saknas.

public byte[] Content { get; set; }

Se även