Alpha

TextureBase.Alpha property

Hämtar eller ställer in standardalfavärdet för texture Detta är giltigt närAlphaSource ärPixelAlpha Standardvärdet är 1,0, giltigt värdeintervall är mellan 0 och 1

public double Alpha { get; set; }

Se även