TextureFilter

TextureFilter enumeration

Filteralternativ under textursampling.

public enum TextureFilter

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
None0Ingen minifiering, detta används endast av minifieringsfilter.
Point1Använd punktsampling
Linear2Använd linjär interpolation för sampling
Anisotropic3Använd anisotrop interpolation för sampling, detta används endast av minifieringsfilter.

Se även