TextureSlot

TextureSlot class

Texturplats inMaterial , kan räknas upp genom materialinstans.

public class TextureSlot

Egenskaper

namnBeskrivning
SlotName { get; }Facknamnet som anger var denna textur kommer att begränsas till.
Texture { get; }Texturen som kommer att avgränsas till materialet.

Se även