WrapMode

WrapMode enumeration

Texturens inpackningsläge.

public enum WrapMode

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Wrap0Lägger ihop strukturen på modellens yta och skapar ett återkommande mönster.
Clamp1Klämmer texturen till den sista pixeln vid kanten.
Mirror2Texturen kommer att upprepas, men den kommer att speglas när heltalsdelen av koordinaten är udda.
MirrorOnce3Texturen kommer att speglas en gång och sedan klämmer fast till maxvärdet.
Border4Koordinaterna som ligger utanför intervallet [0.0, 1.0] är inställda på en specificerad kantfärg.

Se även