BoundingBox2D

BoundingBox2D structure

Den axeljusterade begränsningsrutan förVector2

public struct BoundingBox2D

Konstruktörer

namnBeskrivning
BoundingBox2D(Vector2, Vector2)Initiera en ändlig begränsningsruta med givna minimum och maximum corner

Egenskaper

namnBeskrivning
Extent { get; }Hämtar omfattningen av begränsningsrutan.
Maximum { get; }Det maximala hörnet av begränsningsrutan
Minimum { get; }Minsta hörn av begränsningsrutan

Metoder

namnBeskrivning
Merge(BoundingBox2D)Slår ihop den nya rutan till den aktuella begränsningsrutan.
Merge(Vector2)Slår ihop den nya rutan till den aktuella begränsningsrutan.
override ToString()Hämtar strängrepresentationen av begränsningsrutan.

Fält

namnBeskrivning
static readonly InfiniteDen oändliga begränsningsrutan
static readonly NullDen nollgränsande rutan

Se även