BoundingBox2D

BoundingBox2D structure

Den axeljusterade begränsningsrutan förVector2

public struct BoundingBox2D

Konstruktörer

namn Beskrivning
BoundingBox2D(Vector2, Vector2) Initiera en ändlig begränsningsruta med givna minimum och maximum corner

Egenskaper

namn Beskrivning
Extent { get; } Hämtar omfattningen av begränsningsrutan.
Maximum { get; } Det maximala hörnet av begränsningsrutan
Minimum { get; } Minsta hörn av begränsningsrutan

Metoder

namn Beskrivning
Merge(BoundingBox2D) Slår ihop den nya rutan till den aktuella begränsningsrutan.
Merge(Vector2) Slår ihop den nya rutan till den aktuella begränsningsrutan.
override ToString() Hämtar strängrepresentationen av begränsningsrutan.

Fält

namn Beskrivning
static readonly Infinite Den oändliga begränsningsrutan
static readonly Null Den nollgränsande rutan

Se även