BoundingBoxExtent

BoundingBoxExtent enumeration

Omfattningen av begränsningsrutan

public enum BoundingBoxExtent

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Null 0 Noll bounding box
Finite 1 Finite bounding box
Infinite 2 Oändlig gränsruta

Se även