ComposeOrder

ComposeOrder enumeration

Ordern att komponera transformationsmatris

public enum ComposeOrder

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Append 0 Lägg till den nya transformationen till kedjan
Prepend 1 Lägg den nya transformationen till kedjan

Se även