DummyFileSystem

DummyFileSystem class

Läs-/skrivoperationer är dummy-operationer.

public class DummyFileSystem : FileSystem

Konstruktörer

namn Beskrivning
DummyFileSystem() Default_Constructor

Metoder

namn Beskrivning
virtual Dispose() Släng filsystemet och frigör dess resurser.
override ReadFile(string, IOConfig) Skapa en ström för läsberoenden.
override WriteFile(string, IOConfig) Skapa en ström för skrivberoenden.

Se även