DummyFileSystem

DummyFileSystem class

Läs-/skrivoperationer är dummy-operationer.

public class DummyFileSystem : FileSystem

Konstruktörer

namnBeskrivning
DummyFileSystem()Default_Constructor

Metoder

namnBeskrivning
virtual Dispose()Släng filsystemet och frigör dess resurser.
override ReadFile(string, IOConfig)Skapa en ström för läsberoenden.
override WriteFile(string, IOConfig)Skapa en ström för skrivberoenden.

Se även