FileSystem

FileSystem class

Filsysteminkapsling. Aspose.3D kommer att använda detta för att läsa/skriva beroenden.

public abstract class FileSystem : IDisposable

Metoder

namn Beskrivning
virtual Dispose() Släng filsystemet och frigör dess resurser.
abstract ReadFile(string, IOConfig) Skapa en ström för läsberoenden.
abstract WriteFile(string, IOConfig) Skapa en ström för skrivberoenden.

Se även