FMatrix4

FMatrix4 structure

Matrix 4x4 med alla komponenter i flyttyp

public struct FMatrix4

Konstruktörer

namn Beskrivning
FMatrix4(Matrix4) Initiera instansen avFMatrix4 från enMatrix4 instans.
FMatrix4(FVector4, FVector4, FVector4, FVector4) Konstruerar matris från 4 rader.
FMatrix4(float, float, float, float, float, float, float, float, float, float, float, float, float, float, float, float) Initiera instansen avFMatrix4

Metoder

namn Beskrivning
Concatenate(FMatrix4) Sammanfogar de två matriserna
Concatenate(Matrix4) Sammanfogar de två matriserna
Inverse() Beräkna den inversa matrisen för aktuell instans.
Transpose() Transponerar denna instans.
operator * Sammanfoga de två matriserna (2 operators)

Fält

namn Beskrivning
static readonly Identity Identitetsmatrisen
m00 M00.
m01 M01.
m02 M02.
m03 M03.
m10 M10.
m11 M11.
m12 M12.
m13 M13.
m20 M20.
m21 M21.
m22 M22.
m23 M23.
m30 M30.
m31 M31.
m32 M32.
m33 M33.

Se även