FMatrix4

FMatrix4 structure

Matrix 4x4 med alla komponenter i flyttyp

public struct FMatrix4

Konstruktörer

namnBeskrivning
FMatrix4(Matrix4)Initiera instansen avFMatrix4 från enMatrix4 instans.
FMatrix4(FVector4, FVector4, FVector4, FVector4)Konstruerar matris från 4 rader.
FMatrix4(float, float, float, float, float, float, float, float, float, float, float, float, float, float, float, float)Initiera instansen avFMatrix4

Metoder

namnBeskrivning
Concatenate(FMatrix4)Sammanfogar de två matriserna
Concatenate(Matrix4)Sammanfogar de två matriserna
Inverse()Beräkna den inversa matrisen för aktuell instans.
Transpose()Transponerar denna instans.
operator *Sammanfoga de två matriserna (2 operators)

Fält

namnBeskrivning
static readonly IdentityIdentitetsmatrisen
m00M00.
m01M01.
m02M02.
m03M03.
m10M10.
m11M11.
m12M12.
m13M13.
m20M20.
m21M21.
m22M22.
m23M23.
m30M30.
m31M31.
m32M32.
m33M33.

Se även