FVector2

FVector2 structure

En flytvektor med två komponenter.

public struct FVector2

Konstruktörer

namnBeskrivning
FVector2(Vector2)Initierar en ny instans avFVector2 .
FVector2(float, float)Initierar en ny instans avFVector2 .

Metoder

namnBeskrivning
Equals(FVector2)Kontrollera om två vektorer är lika
override Equals(object)Kontrollera om två vektorer är lika
override GetHashCode()Hämtar hashkoden för denna instans
override ToString()Returnerar en sträng som representerarFVector2
operator ==== Operatör överbelastning
explicit operator
operator !=!= Operatör överbelastning
operator -- Operatör överbelastning

Fält

namnBeskrivning
xx-komponenten.
yY-komponenten.

Se även