FVector2

FVector2 structure

En flytvektor med två komponenter.

public struct FVector2

Konstruktörer

namn Beskrivning
FVector2(Vector2) Initierar en ny instans avFVector2 .
FVector2(float, float) Initierar en ny instans avFVector2 .

Metoder

namn Beskrivning
Equals(FVector2) Kontrollera om två vektorer är lika
override Equals(object) Kontrollera om två vektorer är lika
override GetHashCode() Hämtar hashkoden för denna instans
override ToString() Returnerar en sträng som representerarFVector2
operator == == Operatör överbelastning
explicit operator
operator != != Operatör överbelastning
operator - - Operatör överbelastning

Fält

namn Beskrivning
x x-komponenten.
y Y-komponenten.

Se även