FVector3

FVector3 structure

En flytvektor med tre komponenter.

public struct FVector3

Konstruktörer

namnBeskrivning
FVector3(Vector3)Initierar en ny instans avFVector3 .
FVector3(Vector4)Initierar en ny instans avFVector4 .
FVector3(float, float, float)Initierar en ny instans avFVector3 .

Metoder

namnBeskrivning
Cross(FVector3)Korsprodukt av två vektorer
Normalize()Normaliserar denna instans.
override ToString()Returnerar en sträng som representerarFVector3
operator ++ Operatör överbelastning
explicit operator
operator ** Operatör överbelastning
operator -- Operatör överbelastning (2 operators)

Fält

namnBeskrivning
static readonly UnitScaleEnhetsskalvektorn med alla komponenter är alla 1
static readonly ZeroNollvektorn.
xx-komponenten.
yY-komponenten.
zY-komponenten.

Se även