FVector4

FVector4 structure

En flytvektor med fyra komponenter.

public struct FVector4

Konstruktörer

namn Beskrivning
FVector4(Color) Initierar en ny instans avFVector4 .
FVector4(Vector3) Initierar en ny instans avFVector4 .
FVector4(Vector4) Initierar en ny instans avFVector4 .
FVector4(Vector3, float) Initierar en ny instans avFVector4 .
FVector4(float, float, float) Initierar en ny instans avFVector4 .
FVector4(float, float, float, float) Initierar en ny instans avFVector4 .

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerarFVector4
operator + Operatör överbelastning för +
explicit operator
operator * Operatör överbelastning för *
operator - Operatör överbelastning för - (minus)

Fält

namn Beskrivning
w W-komponenten.
x x-komponenten.
y Y-komponenten.
z Z-komponenten.

Se även