IArrayListT

IArrayList<T> interface

Aspose.3D har sin egen mycket optimerade implementering avList för bättre laddning/sparande prestanda Endast detta gränssnitt är exponerat för användare medIList kompatibla och liknande gränssnitt.

public interface IArrayList<T> : IList<T>
Parameter Beskrivning
T

Metoder

namn Beskrivning
AddRange(IEnumerable<T>)
AddRange(IList<T>)
ToArray() Konverterar alla objekt i listan till en array

Se även