IOUtils

IOUtils class

Verktyg för att skriva matris/vektor till binär writer

public static class IOUtils

Metoder

namn Beskrivning
static Write(this BinaryWriter, FMatrix4) Skriv matrisen till den binära skrivaren
static Write(this BinaryWriter, FVector2) Skriv vektorn till den binära skrivaren
static Write(this BinaryWriter, FVector3) Skriv vektorn till den binära skrivaren
static Write(this BinaryWriter, FVector4) Skriv vektorn till den binära skrivaren
static Write(this BinaryWriter, Matrix4) Skriv matrisen till den binära skrivaren
static Write(this BinaryWriter, Vector2) Skriv vektorn till den binära skrivaren
static Write(this BinaryWriter, Vector3) Skriv vektorn till den binära skrivaren
static Write(this BinaryWriter, Vector4) Skriv vektorn till den binära skrivaren

Se även