LocalFileSystem

LocalFileSystem class

DenLocalFileSystem kommer att mappa läs-/skrivoperationerna till den lokala katalogen.

public class LocalFileSystem : FileSystem

Konstruktörer

namnBeskrivning
LocalFileSystem(string)Initiera en nyLocalFileSystem med angiven baskatalog.

Metoder

namnBeskrivning
virtual Dispose()Släng filsystemet och frigör dess resurser.
override ReadFile(string, IOConfig)Skapa en ström för läsberoenden.
override WriteFile(string, IOConfig)Skapa en ström för skrivberoenden.

Se även