MathUtils

MathUtils class

En uppsättning användbara matematiska verktyg.

public class MathUtils

Metoder

namn Beskrivning
static Clamp(double, double, double) Spänn värdet till intervallet [min, max]
static ToDegree(double) Konvertera ett tal från radian till grad
static ToDegree(float) Konvertera ett tal från radian till grad
static ToDegree(Vector3) Konvertera enVector3 från radian till grad.
static ToDegree(double, double, double) Konvertera ett tal från radian till grad
static ToRadian(double) Konvertera ett tal från grad till radian
static ToRadian(float) Konvertera ett tal från grad till radian
static ToRadian(Vector3) Konvertera enVector3 från grad till radian
static ToRadian(double, double, double) Konvertera en vektor från grad till radian

Se även