RelativeRectangle

RelativeRectangle structure

Relativ rektangel Formeln mellan relativ komponent till absolut värde är: Skala * (Referensbredd) + offset Så om vi vill att det ska representera ett absolut värde, lämna alla skalfält noll och använd offsetfält istället.

public struct RelativeRectangle

Egenskaper

namnBeskrivning
OffsetHeight { get; set; }Hämtar eller ställer in offset för höjd
OffsetWidth { get; set; }Hämtar eller ställer in offset för width
OffsetX { get; set; }Hämtar eller ställer in offset för koordinat X
OffsetY { get; set; }Hämtar eller ställer in offset för koordinat Y
ScaleHeight { get; set; }Relativ höjd
ScaleWidth { get; set; }Relativ bredd
ScaleX { get; set; }Relativ koordinat X
ScaleY { get; set; }Relativ koordinat Y

Metoder

namnBeskrivning
static FromScale(float, float, float, float)Konstruera enRelativeRectangle med alla offsetfält noll och skalfält från givna parametrar.
ToAbsolute(Rectangle)Konvertera den relativa rektangeln till absolut rektangel
ToAbsolute(Size)Konvertera den relativa rektangeln till absolut rektangel
override ToString()Konverterar värdet av denna instans till aString.

Se även