FromScale

RelativeRectangle.FromScale method

Konstruera enRelativeRectangle med alla offsetfält noll och skalfält från givna parametrar.

public static RelativeRectangle FromScale(float scaleX, float scaleY, float scaleWidth, 
    float scaleHeight)
Parameter Typ Beskrivning
scaleX Single
scaleY Single
scaleWidth Single
scaleHeight Single

Se även