OffsetY

RelativeRectangle.OffsetY property

Hämtar eller ställer in offset för koordinat Y

public int OffsetY { get; set; }

Se även