SemanticAttribute

SemanticAttribute class

Tillåt användaren att använda sin egen struktur för statisk deklaration avVertexDeclaration

[AttributeUsage(AttributeTargets.Field)]
public sealed class SemanticAttribute : Attribute

Konstruktörer

namn Beskrivning
SemanticAttribute(VertexFieldSemantic) Initiera aSemanticAttribute
SemanticAttribute(VertexFieldSemantic, string) Initiera aSemanticAttribute

Egenskaper

namn Beskrivning
Alias { get; } Alias för vertexfältet
Semantic { get; } Semantik för vertexfältet

Se även