SemanticAttribute

SemanticAttribute(VertexFieldSemantic)

Initiera aSemanticAttribute

public SemanticAttribute(VertexFieldSemantic semantic)
ParameterTypBeskrivning
semanticVertexFieldSemanticDen semantiska av strukturens fält.

Se även


SemanticAttribute(VertexFieldSemantic, string)

Initiera aSemanticAttribute

public SemanticAttribute(VertexFieldSemantic semantic, string alias)
ParameterTypBeskrivning
semanticVertexFieldSemanticDen semantiska av strukturens fält.
aliasStringFältets alias.

Se även