Cross

Vector3.Cross method

Korsprodukt av två vektorer

public Vector3 Cross(Vector3 rhs)
Parameter Typ Beskrivning
rhs Vector3 Höger sida värde.

Returvärde

Korsprodukt av tvåVector3s.

Se även