Equals

Vector3.Equals method

Kontrollera om två vektor3 är lika med

public override bool Equals(object obj)
Parameter Typ Beskrivning
obj Object Målet att kontrollera jämställdheten.

Returvärde

Sant om alla komponenter är identiskt lika.

Se även