Vertex

Vertex class

Vertex-referens, används för att komma åt den råa vertexen iTriMesh .

public abstract class Vertex : IComparable<Vertex>

Metoder

namnBeskrivning
abstract CompareTo(Vertex)Jämför vertexet med en annan vertexinstans
ReadDouble(VertexField)Läs dubbelfältet
ReadFloat(VertexField)Läs flytfältet
ReadFVector2(VertexField)Läs vektor2-fältet
ReadFVector3(VertexField)Läs vektor3-fältet
ReadFVector4(VertexField)Läs vektor4-fältet
ReadVector2(VertexField)Läs vektor2-fältet
ReadVector3(VertexField)Läs vektor3-fältet
ReadVector4(VertexField)Läs vektor4-fältet

Se även