Vertex

Vertex class

Vertex-referens, används för att komma åt den råa vertexen iTriMesh .

public abstract class Vertex : IComparable<Vertex>

Metoder

namn Beskrivning
abstract CompareTo(Vertex) Jämför vertexet med en annan vertexinstans
ReadDouble(VertexField) Läs dubbelfältet
ReadFloat(VertexField) Läs flytfältet
ReadFVector2(VertexField) Läs vektor2-fältet
ReadFVector3(VertexField) Läs vektor3-fältet
ReadFVector4(VertexField) Läs vektor4-fältet
ReadVector2(VertexField) Läs vektor2-fältet
ReadVector3(VertexField) Läs vektor3-fältet
ReadVector4(VertexField) Läs vektor4-fältet

Se även