VertexDeclaration

VertexDeclaration class

Deklarationen av en egendefinierad vertexs struktur

public sealed class VertexDeclaration : IComparable<VertexDeclaration>, IEnumerable<VertexField>

Konstruktörer

namn Beskrivning
VertexDeclaration() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Count { get; } Får räkningen av alla fält som definieras i dettaVertexDeclaration
Item { get; }
Sealed { get; } AVertexDeclaration kommer att förseglas när den har använts avTriMesh ellerTriMesh , inga fler ändringar är tillåtna.
Size { get; } Storleken i byte av vertexstrukturen.

Metoder

namn Beskrivning
static FromGeometry(Geometry, bool) Skapa enVertexDeclaration baserat på aGeometry s layout.
static FromType<T>()
AddField(VertexFieldDataType, VertexFieldSemantic, int, string) Lägg till ett nytt vertexfält
Clear() Rensa alla fält.
CompareTo(VertexDeclaration) Jämför denna instans med ett specificerat objekt och returnerar en indikation på deras relativa värden.
override Equals(object) Bestämmer om denna instans och ett specificerat objekt, som också måste vara enVertexDeclaration objekt, har samma värde.
GetEnumerator() Får en uppräkning att gå igenom alla vertexfält i det här fallet.
override GetHashCode() Returnerar hashkoden för denna sträng.
override ToString() Strängrepresentation avVertexDeclaration

Se även