VertexField

VertexField class

Vertex fältminneslayoutbeskrivning.

public class VertexField : IComparable<VertexField>

Egenskaper

namnBeskrivning
Alias { get; }Alias kommenterat av attributSemanticAttribute
DataType { get; }Datatyp för detta fält.
Index { get; }Index för detta fält i vertexets layout med samma semantik.
Offset { get; }Offset i byte för detta fält.
Semantic { get; }Användningssemantiken för detta fält.
Size { get; }Storleken i byte för detta fält

Metoder

namnBeskrivning
CompareTo(VertexField)Jämför denna instans med ett specificerat objekt och returnerar en indikation på deras relativa värden.
override Equals(object)Bestämmer om denna instans och ett specificerat objekt, som också måste vara enVertexField objekt, har samma värde.
override GetHashCode()Returnerar hashkoden för denna sträng.
override ToString()Hämtar strängrepresentationen avVertexField

Se även