VertexFieldDataType

VertexFieldDataType enumeration

Vertexfältets datatyp

public enum VertexFieldDataType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Float 17 Typ avSingle
FVector2 18 Typ avFVector2
FVector3 19 Typ avFVector3
FVector4 20 Typ avFVector4
Double 33 Typ avDouble
Vector2 34 Typ avVector2
Vector3 35 Typ avVector3
Vector4 36 Typ avVector4
ByteVector4 52 Typ av byte[4], kan användas för att representera färg med mindre minnesförbrukning.
Int8 49 Typ avByte
Int16 65 Typ avInt16
Int32 81 Typ avInt32
Int64 97 Typ avInt64

Se även