VertexFieldSemantic

VertexFieldSemantic enumeration

Semantiken för vertexfältet

public enum VertexFieldSemantic

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Position0Positionsdata
Binormal1Binormal vektor
Normal2Normal vektor
Tangent3Tangent vektor
UV4Textur UV-koordinat
VertexColor5Vertex färg
VertexCrease6Vertex veck
EdgeCrease7Kantveck
UserData8Användardata, vanligtvis för applikationsspecifika ändamål
Visibility9Synlighet för komponenter
Specular10Speglande färger
Weight11Blandningsvikter

Se även