VertexFieldSemantic

VertexFieldSemantic enumeration

Semantiken för vertexfältet

public enum VertexFieldSemantic

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Position 0 Positionsdata
Binormal 1 Binormal vektor
Normal 2 Normal vektor
Tangent 3 Tangent vektor
UV 4 Textur UV-koordinat
VertexColor 5 Vertex färg
VertexCrease 6 Vertex veck
EdgeCrease 7 Kantveck
UserData 8 Användardata, vanligtvis för applikationsspecifika ändamål
Visibility 9 Synlighet för komponenter
Specular 10 Speglande färger
Weight 11 Blandningsvikter

Se även