Watermark

Watermark class

Verktyg för att koda/avkoda blind vattenstämpel till/från ett nät.

public class Watermark

Metoder

namnBeskrivning
static DecodeWatermark(Mesh, string)Avkoda vattenstämpeln från ett mesh
static EncodeWatermark(Mesh, string, string)Koda in en text i mesh’ blind vattenstämpel.

Se även