ZipArchiveFileSystem

ZipArchiveFileSystem class

Filsystem för att ge skrivskyddad åtkomst till specificerad zip-fil eller zip-ström. Filsystemet kommer att kasseras efter öppna/spara-operationen.

public class ZipArchiveFileSystem : FileSystem

Konstruktörer

namn Beskrivning
ZipArchiveFileSystem(Stream) Konstruera enZipArchiveFileSystem genom en ström.
ZipArchiveFileSystem(string) Konstruera enZipArchiveFileSystem genom ett filnamn.
ZipArchiveFileSystem(Stream, string) Konstruera enZipArchiveFileSystem genom en ström.

Metoder

namn Beskrivning
override Dispose() Kassera ZipArchiveFileSystem och frigör dess interna resurser.
override ReadFile(string, IOConfig) Öppna fil för läsning
override WriteFile(string, IOConfig) Öppna fil för skrivning, inte implementerad i den här klassen.

Se även