A3DObject

A3DObject class

Basklassen för alla Aspose.ThreeD-objekt, alla underklasser kommer att stödja dynamiska egenskaper.

public class A3DObject : INamedObject

Konstruktörer

namnBeskrivning
A3DObject()Initierar en ny instans avA3DObjectklass utan namn.
A3DObject(string)Initierar en ny instans avA3DObject class.

Egenskaper

namnBeskrivning
virtual Name { get; set; }Hämtar eller ställer in namnet.
Properties { get; }Hämtar samlingen av alla egenskaper.

Metoder

namnBeskrivning
FindProperty(string)Hittar egenskapen. Det kan vara en dynamisk egenskap (Skapad av CreateDynamicProperty/SetProperty) eller inbyggd egenskap (identifierad med dess namn)
GetProperty(string)Få värdet av specificerad egenskap
RemoveProperty(Property)Tar bort en dynamisk egenskap.
RemoveProperty(string)Ta bort den angivna egenskapen identifierad av name
SetProperty(string, object)Anger värdet för specificerad egenskap

Se även