BonePose

BonePose class

DenBonePose innehåller transformationsmatrisen för en bennod

public class BonePose

Konstruktörer

namnBeskrivning
BonePose()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
IsLocal { get; set; }Hämtar eller sätter om matrisen är definierad i lokal koordinat.
Matrix { get; set; }Hämtar eller ställer in transformationsmatrisen för noden i nuvarande ställning.
Node { get; set; }Hämtar eller ställer in scennoden, pekar på en skalad skelettnod

Se även