CoordinatedSystem

CoordinatedSystem enumeration

Det vänster- eller högerhänta koordinatsystemet.

public enum CoordinatedSystem

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
RightHanded0Den högerhänta.
LeftHanded1Den vänsterhänta.

Se även