CustomObject

CustomObject class

Metadata eller anpassade objekt som används i 3D-filer hanteras av denna klass. Alla anpassade egenskaper sparas som dynamiska egenskaper.

public class CustomObject : A3DObject

Konstruktörer

namnBeskrivning
CustomObject()Initierar en ny instans avCustomObject class.
CustomObject(string)Initierar en ny instans avCustomObject class.

Egenskaper

namnBeskrivning
virtual Name { get; set; }Hämtar eller ställer in namnet.
Properties { get; }Hämtar samlingen av alla egenskaper.

Metoder

namnBeskrivning
FindProperty(string)Hittar egenskapen. Det kan vara en dynamisk egenskap (Skapad av CreateDynamicProperty/SetProperty) eller inbyggd egenskap (identifierad med dess namn)
GetProperty(string)Få värdet av specificerad egenskap
RemoveProperty(Property)Tar bort en dynamisk egenskap.
RemoveProperty(string)Ta bort den angivna egenskapen identifierad av name
SetProperty(string, object)Anger värdet för specificerad egenskap

Se även