Excluded

Entity.Excluded property

Hämtar eller ställer in om den här entiteten ska exkluderas under export.

public bool Excluded { get; set; }

Se även